ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องสมุดประชาชนอำเภอสระโบสถ์

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

มอบโล่เกียรติคุณแก่โรงพยาบาลสระโบสถ์เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ นายอำเภอสระโบสถ์ นายสมคิด จันทมฤก เป็นผู้มอบโล่เกียรติคุณ จากสำนักงาน กศน.  สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้แก่ นายแพทย์ศุภณัฐ วรวิชชวงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระโบสถ์ซึ่งเป็นสถานที่ราชการ ที่จัดมุมอ่านหนังสือดีเด่นเอื้ออำนวยแก่ประชาชน / ผู้ป่วย
 ที่มารอรับการตรวจจากหมอ ได้รับควา สนใจและการตอบรับจากประชาชนได้เป็นอย่างดียิ่งเพราะได้รับการเพิ่ม/เปลี่ยนหนังสือให้ทุก ๓ วัน
การนี้ ได้รับความสนใจจากหัวหน้าส่วนราชการอื่น ๆ ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอสระโบสถ์เป็นอย่างดียิ่ง


วุฒินันท์ / ภาพ

ชนิสราภัค / ข่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น