ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องสมุดประชาชนอำเภอสระโบสถ์

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2554

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ท่านกฤตชัย อรุณรัตน์ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร และระเบียบแสดงผลการเรียนให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอสระโบสถ์ ที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ จำนวน ๗๒ คน พร้อมนี้ ท่าน ส.ส.อำนวย คลังผา มาร่วมเป็นเกียรติและบรรยายพิเศษ “การศึกษาตามอัธยาศัย” เป็นการให้ความรู้แก่บัณฑิต กศน.ปฏิบัติตนหลังจากสำเร็จการศึกษาเป็นผู้สืบทอดทุนความรู้สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดไป
เสร็จพิธีมอบประกาศนียบัตร คณะครู และนักศึกษา กศน.ร่วมรดน้ำดำหัวเพื่อขอพรจากผู้ใหญ่ทั้ง ๒ ท่าน และถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก
ชนิสราภัค / ข่าว
วุฒินันท์ / บรรณาธิการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น