ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องสมุดประชาชนอำเภอสระโบสถ์

ทำเนีบบบุคลากร

ทำเนียบบุคลากร
 
นางบุษรา  ต้องใจ
ครู คศ.2 รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสระโบสถ์

นางมยุรี  เกตุคง
ครูอาสาฯ

นายนิรุตติ์  วงษ์สุวรรณ
ครูอาสาฯ

นางสายบัว  พลมาลา
ครู ศรช.
นางภทรพร  เจริญมาก
ครู ศรช.

  นางสาวรัชนี  ปานจีน
ครู ศรช.

นางสาวชนิสราภัค  กล้วยดี
บรรณารักษ์อัตราจ้าง