ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องสมุดประชาชนอำเภอสระโบสถ์

วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ตรวจเยี่ยมศูนย์ กศน.อำเภอสระโบสถ์เมื่อวันที่  ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี นายกฤตชัย  อรุณรัตน์ และคณะเข้านิเทศตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ ศูนย์ กศน.อำเภอสระโบสถ์ ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกาศึกษาขั้นพื้นฐาน   การศึกษาต่อเนื่อง กศน.ตำบล ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน และเน้นย้ำการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเผยแพร่เอกสารส่งเสริมการอ่านของเจ้าหน้าที่ห้องสมุด  พร้อมนี้ได้เยี่ยมชมการจัดการศึกษาของ กศน.ตำบลทุ่งท่าช้าง พบกลุ่มผู้เรียนการศึกษาวิชาชีพ (การทำดอกไม้จันทน์) ได้ให้คำแนะนำเรื่องจรรยาบรรณผู้ประกอบอาชีพต้องมีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อหน้าที่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น