ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องสมุดประชาชนอำเภอสระโบสถ์

วันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2554

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2553
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2554 ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอสระโบสถ์มอบหมายให้ นางสายบัว  พลมาลา ครู กศน.ตำบลทุ่งท่าช้าง จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2553 ณ กศน.ตำบลทุ่งท่าช้างโดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 44 คน โดยมีกิจกรรมดังนี้

1.กิจกรรมเตรียมตัวสอบ
2.กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ
3.วิธีหาความรู้จากอินเตอร์เน็ต
4.กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
5.การทำโครงงาน
6.กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เรื่องทักษะมารยาททางสังคม
ซึ่งเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น