ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องสมุดประชาชนอำเภอสระโบสถ์

วันเสาร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2554

กศน.อำเภอสระโบสถ์จัดตั้งมุมที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้านเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๔ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน. อำเภอสระโบสถ์ โดยนางสาวชนิสราภัค  กล้วยดี เจ้าหน้าที่ห้องสมุด จัดโครงการมุมที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน แห่งแรก ของอำเภอสระโบสถ์ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๙ ตำบลสระโบสถ์

โดยมีนายชัชวาลย์  สูงเจริญ เป็นผู้ใหญ่บ้าน ให้ความสนใจในการจัดตั้งมุมที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน และดำเนินกิจกรรมการอ่านหนังสือเป็นกิจวัตรประจำวัน การนนี้ กศน.สระโบสถ์ ได้มอบหนังสือ หนังสือพิมพ์ วารสาร การ์ตูน เส้นทางเศรษฐี ดาราภาพยนต์ ท่องเที่ยว และอื่น ๆ อีกมากมาย นายชัชวาลย์  สูงเจริญ ให้ข้อคิดในการอ่านว่า " การอ่านเป็นยาบำรุงสมอง " พร้อมเชิญชวนประชาชนมาอ่านหนังสือได้ตามความสนใจ ไม่มีกำหนดเวลา ปิด / เปิดการบริการ และไม่มีกติกาในการอ่านแต่อย่างใด และขอบคุณ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสระโบสถ์ที่สนับสนุนหนังสือ


วุฒินันท์....ข่าว
มยุรี..........ตรวจ
ภทรพร......ทาน
สายบัว.......เรียบเรียง
นิรุตติ์........ภาพ
ชนิสราภัค......บรรณาธิการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น