ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องสมุดประชาชนอำเภอสระโบสถ์

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีพบประชาชนอำเภอสระโบสถ์เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายฉัตรชัย พรหมเลิศ พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด พบประชาชนอำเภอสระโบสถ์ โดยมีนายอำเภอสระโบสถ์ นายสมคิด จันทมฤก พร้อมคณะและประชาชนมาร่วมต้อนรับประมาณ ๙๓๐ คน ณ วัดทุ่งท่าช้าง ตำบลทุ่งท่าช้าง เวลา ๑๑.๓๐ น. เยี่ยมชมกิจกรรมบริการประชาชนที่เต็นท์ กศน.อำเภอสระโบสถ์ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เป็นผู้ให้ข้อมูลการจัดการศึกษาในพื้นที่ อันประกอบด้วย การศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน และการศึกษาต่อเนื่อง การส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน และการบริการตัดผมเสริมสวย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น