ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องสมุดประชาชนอำเภอสระโบสถ์

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

กิจกรรมของเราเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2553 ห้องสมุดประชาชนอำเภอสระโบสถ์ ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง  และได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชน โดยร่วมกับหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ในเขตพื้นที่อำเภอสระโบสถ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น